2016-05-24 20:51

2016-05-24 20:51

Firande av familjedaghemmens dag

Finklädda och glada samlades kommunens 16 dagbarnvårdare för att fira familjedaghemmens dag.