2016-05-19 14:11

2016-05-19 14:11

Vill ha idrott varje skoldag

SKOLA: Ett sätt att förbättra betygen

– Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig mer också.
Det skriver Bengt Eklund (KD) i en motion där han föreslår att motion och idrott införs varje dag i Karlskogas grundskolor.

Eklund hänvisar till en studie i Skåne som visar att elever i grundskolan som har idrott varje skoldag får större möjlighet att bli behöriga till gymnasiet. Det blir dessutom lugnare i klassrummet. Enligt studien skärper idrott och motion inlärningsförmågan och utvecklar motoriken.

– Idrott varje dag kommer att leda till en bättre stämning i klassrummet, bättre prestationer av eleverna och att fler kommer att kunna klara skolan med godkända betyg, skriver Eklund i sin motion.

Eklund konstaterar att bara 70 procent av eleverna som gick ut nian 2015 i Karlskoga var behöriga till gymnasiet.

Eklund hänvisar till en studie i Skåne som visar att elever i grundskolan som har idrott varje skoldag får större möjlighet att bli behöriga till gymnasiet. Det blir dessutom lugnare i klassrummet. Enligt studien skärper idrott och motion inlärningsförmågan och utvecklar motoriken.

– Idrott varje dag kommer att leda till en bättre stämning i klassrummet, bättre prestationer av eleverna och att fler kommer att kunna klara skolan med godkända betyg, skriver Eklund i sin motion.

Eklund konstaterar att bara 70 procent av eleverna som gick ut nian 2015 i Karlskoga var behöriga till gymnasiet.