2016-05-13 10:26

2016-05-13 10:26

Får betala tillbaka till staten

KARLSKOGA NOTERAT

Myndigheten för yrkeshögskolan kräver tillbaka 37 900 kronor som Karlskoga kommun fått som statsbidrag.

Kommunen har lämnat fel rapport om en elev på en kvalificerad yrkesutbildning inom vuxnas lärande. Eleven hade avbrutit sin utbildning vilket inte framgick av kommunens rapportering och det statsbidrag kommunen fått för eleven ska betalas tillbaka inom 30 dagar.

Kommunen har lämnat fel rapport om en elev på en kvalificerad yrkesutbildning inom vuxnas lärande. Eleven hade avbrutit sin utbildning vilket inte framgick av kommunens rapportering och det statsbidrag kommunen fått för eleven ska betalas tillbaka inom 30 dagar.