2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Fritids får godkänt

UTBILDNING

I höstas genomförde Skolinspektionen en tillsyn av fritidshemmen i Karlskoga kommun och i samband med detta uppdagades ett par brister. Myndigheten fann att elevgrupperna var för stora samt att resursfördelningen inte gjordes utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

En uppföljning har nu gjorts och Skolinspektionen konstaterar att kommunen har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bland annat ska antalet barn per pedagog minska från 20,2 till 18,2 och en socioekonomisk tilldelning ska ske även för fritidshemmen. Vidare ska kommunen se över och utöka antalet lokaler.

När det gäller resursfördelning ska denna ske med utgångsläge i antal elever med särskilda behov, annat modermål än svenska och gruppernas sammansättning och storlek.

I höstas genomförde Skolinspektionen en tillsyn av fritidshemmen i Karlskoga kommun och i samband med detta uppdagades ett par brister. Myndigheten fann att elevgrupperna var för stora samt att resursfördelningen inte gjordes utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

En uppföljning har nu gjorts och Skolinspektionen konstaterar att kommunen har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bland annat ska antalet barn per pedagog minska från 20,2 till 18,2 och en socioekonomisk tilldelning ska ske även för fritidshemmen. Vidare ska kommunen se över och utöka antalet lokaler.

När det gäller resursfördelning ska denna ske med utgångsläge i antal elever med särskilda behov, annat modermål än svenska och gruppernas sammansättning och storlek.