2016-04-23 06:00

2016-04-23 06:00

Ingen lokal målarstrejk

KARLSKOGA/DEGERFORS: Efter upptrappning av konflikten

På fredagen drogs ytterligare måleriföretag in i konflikten då målarstrejken trappades upp. Men i Karlskoga-Degerfors är inga företag drabbade än.

Strejken bland målarna har pågått i ett par veckor och på Mivab berättar Johan Magnusson, från arbetsgivarsidan Måleriföretagen, att inga är varslade vare sig Karlskoga eller Degerfors och inte heller i Kristinehamn.

– Närmast är Örebro, där Forsbergs måleri är helt blockerade idag. Tidigare var en del av deras målare uttagna, men nu har samtliga tagits ut, berättar Magnusson som två gånger dagligen får e-post med uppdateringar om läget i konflikten.

När nästa varsel för målarna kommer vet han inte.

– Nu i dag gick ytterligare 600 målare i strejk. Det är andra saker än lönerna det handlar om nu, ett starkt krav från Målarförbundet gäller havande kvinnor. Det finns tydligen inte i avtalet att de kan få havandeskapspenning på tidigt stadium. Vårt yrke är tungt arbete och därför ville de få igenom en tidigare havandeskapspenning, berättar Magnusson som tycker att målarna hoppat lite för mycket från att kämpa för ackordet och sen gå över till andra krav.

Det tycker inte Micke Sundholm, Målarförbundet, som jobbar vid Måleritjänst i Karlskoga.

– Många av frågorna sköts det på i förra avtalet, arbetsgivaren har bara diskuterat lönerna så andra frågor har hamnat i skymundan, säger Sundholm som tycker att kraven är värda att strida för.

– Men det är alltid lätt att säga när man inte är uttagen i konflikten. Ofta är det i storstäderna de går ut först och det får vi vara tacksamma för. Jag hoppas det löser sig snart och att vi får igenom kraven, säger Sundholm.

Om det inte löser sig inom det närmaste så går andra förbund ut i sympatistrejk i slutet av nästa vecka.

Strejken bland målarna har pågått i ett par veckor och på Mivab berättar Johan Magnusson, från arbetsgivarsidan Måleriföretagen, att inga är varslade vare sig Karlskoga eller Degerfors och inte heller i Kristinehamn.

– Närmast är Örebro, där Forsbergs måleri är helt blockerade idag. Tidigare var en del av deras målare uttagna, men nu har samtliga tagits ut, berättar Magnusson som två gånger dagligen får e-post med uppdateringar om läget i konflikten.

När nästa varsel för målarna kommer vet han inte.

– Nu i dag gick ytterligare 600 målare i strejk. Det är andra saker än lönerna det handlar om nu, ett starkt krav från Målarförbundet gäller havande kvinnor. Det finns tydligen inte i avtalet att de kan få havandeskapspenning på tidigt stadium. Vårt yrke är tungt arbete och därför ville de få igenom en tidigare havandeskapspenning, berättar Magnusson som tycker att målarna hoppat lite för mycket från att kämpa för ackordet och sen gå över till andra krav.

Det tycker inte Micke Sundholm, Målarförbundet, som jobbar vid Måleritjänst i Karlskoga.

– Många av frågorna sköts det på i förra avtalet, arbetsgivaren har bara diskuterat lönerna så andra frågor har hamnat i skymundan, säger Sundholm som tycker att kraven är värda att strida för.

– Men det är alltid lätt att säga när man inte är uttagen i konflikten. Ofta är det i storstäderna de går ut först och det får vi vara tacksamma för. Jag hoppas det löser sig snart och att vi får igenom kraven, säger Sundholm.

Om det inte löser sig inom det närmaste så går andra förbund ut i sympatistrejk i slutet av nästa vecka.