2016-04-18 17:45

2016-04-18 17:45

Får bygga nytt fritidshus

DEGERFORS

Bygglov och strandskyddsdispens beviljades nyligen av bygg- och miljönämnden för ett fritidshus på Västra Möckelnstranden.

Fritidshuset totalskadades av en vattenskada under vintern och ska därför rivas.

Ägaren vill uppföra ett nytt, ungefär lika stort, fritidshus på platsen. Då det ligger nära sjön behövs strandskyddsdispens, vilket nämnden beviljar då tomten sedan länge tagits i anspråk för privat bruk och allemansrättsliga tillgängligheten till stranden upphört.

Fritidshuset totalskadades av en vattenskada under vintern och ska därför rivas.

Ägaren vill uppföra ett nytt, ungefär lika stort, fritidshus på platsen. Då det ligger nära sjön behövs strandskyddsdispens, vilket nämnden beviljar då tomten sedan länge tagits i anspråk för privat bruk och allemansrättsliga tillgängligheten till stranden upphört.