2016-04-12 14:26

2016-04-12 14:26

Rustar campingstugorna

DEGERFORS

Sedan lång tid tillbaka har det varit aktuellt med upprustning av campingstugorna på Degernäs, enligt servicenämndens ordförande Per-Olow Linder (V).

Nu ska stugorna rustas och servicenämnden går in med 300 000 kronor från sitt fastighetsunderhåll för att byta ut elen, då där finns brister i dag. Bland annat saknas jordfelsbrytare.

Stugorna, som ägs av kommunen, ska rustas av arrendatorn som fått bidrag från Migrationsverket till hjälp till upprustningen.

Enligt servicenämnden ska arbetet utföras nu innan turistsäsongen drar i gång på allvar.

Nu ska stugorna rustas och servicenämnden går in med 300 000 kronor från sitt fastighetsunderhåll för att byta ut elen, då där finns brister i dag. Bland annat saknas jordfelsbrytare.

Stugorna, som ägs av kommunen, ska rustas av arrendatorn som fått bidrag från Migrationsverket till hjälp till upprustningen.

Enligt servicenämnden ska arbetet utföras nu innan turistsäsongen drar i gång på allvar.