2016-04-11 06:00

2016-04-11 06:00

Trafikverket vill ha 80 km/h på 205:an

KARLSKOGA/DEGERFORS: Vägen smalare efter bygget av gång- och cykelvägen

Trafikverket har ansökt om ändrad hastighet på länsväg 205 mellan Karlskoga och Degerfors. Det kommer förmodligen att innebära att grundhastigheten på vägen sänks från dagens 90 till 80 km/h.

Sänkningen av grundhastigheten motiveras med att vägsektionen blir smalare efter att gång- och cykelbanan byggts.

Förutom en sänkning av hastigheten vill Trafikverket också ta bort de sträckor med omkörningsförbud som finns mellan Karlskoga och Degerfors.

Trafikverket vill även ta bort begränsningen till 70 km/h i korsningen vid Nytorp. Korsningen har refuger och svängfält och Trafikverket bedömer att den håller för 80 km/h.

Förslaget om sänkt hastighet fanns med redan i somras när Trafikverkets vägplan antogs inför byggandet av cykelvägen.

Beslutet om ändrade lokala trafikföreskrifter fattas i det här fallet av länsstyrelsen som skickat ut Trafikverkets förslag på remiss till de två berörda kommunerna samt polisen som har till och med 20 april på sig att svara.

Höjer norrut

I samma ansökan till länsstyrelsen vill Trafikverket höja hastigheten i den lokala trafikföreskriften till 80 km/h på delar av länsväg 205 norr om Karlskoga.

Det är två sträckor med 70 km/h, vid Kedjeåsen och vid norra infarten till Karlskoga, som i dag inte är utmärkta med skyltar och som missades när grundhastigheten på 205:an norrut sänktes till 80 km/h 2009.

Sänkningen av grundhastigheten motiveras med att vägsektionen blir smalare efter att gång- och cykelbanan byggts.

Förutom en sänkning av hastigheten vill Trafikverket också ta bort de sträckor med omkörningsförbud som finns mellan Karlskoga och Degerfors.

Trafikverket vill även ta bort begränsningen till 70 km/h i korsningen vid Nytorp. Korsningen har refuger och svängfält och Trafikverket bedömer att den håller för 80 km/h.

Förslaget om sänkt hastighet fanns med redan i somras när Trafikverkets vägplan antogs inför byggandet av cykelvägen.

Beslutet om ändrade lokala trafikföreskrifter fattas i det här fallet av länsstyrelsen som skickat ut Trafikverkets förslag på remiss till de två berörda kommunerna samt polisen som har till och med 20 april på sig att svara.

Höjer norrut

I samma ansökan till länsstyrelsen vill Trafikverket höja hastigheten i den lokala trafikföreskriften till 80 km/h på delar av länsväg 205 norr om Karlskoga.

Det är två sträckor med 70 km/h, vid Kedjeåsen och vid norra infarten till Karlskoga, som i dag inte är utmärkta med skyltar och som missades när grundhastigheten på 205:an norrut sänktes till 80 km/h 2009.