2016-04-07 14:41

2016-04-07 14:41

Ja till bärbar hörslinga

DEGERFORS

Medborgarförslaget att kommunen ska köpa in bärbar teleslinga bifölls av kommunstyrelsen.

De föreslår att kultur- och utbildningsnämnden köper in och ansvarar för utlåning av hörslinga, att servicenämnden uppdaterar en lista över lokaler med fasta hörslingor och ser till att de är i användbart skick.

De föreslår att kultur- och utbildningsnämnden köper in och ansvarar för utlåning av hörslinga, att servicenämnden uppdaterar en lista över lokaler med fasta hörslingor och ser till att de är i användbart skick.