2016-04-07 06:00

2016-04-07 06:00

Äskar mer pengar

DEGERFORS

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade nyligen att äska 1,7 miljoner i utökad budgetram hos kommunstyrelsen.

De stora posterna man vill lägga pengarna på är personalförstärkning på fritidshemmen med 600 000 kronor, vikariepool med en halv miljon kronor, specialpedagog i förskolan 420 000 kronor och fortbildning över hela förvaltningen med 100 000 kronor.

De stora posterna man vill lägga pengarna på är personalförstärkning på fritidshemmen med 600 000 kronor, vikariepool med en halv miljon kronor, specialpedagog i förskolan 420 000 kronor och fortbildning över hela förvaltningen med 100 000 kronor.