2016-04-05 14:28

2016-04-05 14:28

Avvaktar att rusta vinden

DEGERFORS

Kultur- och utbildningsnämndens föreslagna investeringsbudget överskreds med en halv miljon kronor till en början, men efter uppmaningar har omprioriteringar gjorts så att man håller sig inom ramen.

En av de saker som fått stryka på foten är den planerade upprustningen av vindsvåningen i Smältarbyggningen, som man hade tänkt äska ytterligare 100 000 kronor för. Nu avvaktar man med den investeringen ett par år.

En av de saker som fått stryka på foten är den planerade upprustningen av vindsvåningen i Smältarbyggningen, som man hade tänkt äska ytterligare 100 000 kronor för. Nu avvaktar man med den investeringen ett par år.