2016-04-01 10:04

2016-04-01 10:04

Vesselfalls-gatan öppnas

DEGERFORS

Länsstyrelsen avslår överklaganden mot kommunstyrelsens beslut att öppna upp Vesselfallsgatan för motortrafik igen.

Gatan har varit avstäng för motorfordon i tio år, men då man inte längre anser att de förhållanden som låg till grund för den trafikföreskriften är aktuella så beslutade man häva den.

Två personer i området överklagade kommunstyrelsens beslut då de ser en fara för de barn som rör sig i området och springer till varandra. Länsstyrelsen anser dock att kommunen gjort en avvägning mellan olika intressen för och emot upphävandet. De avslår överklagandena och kommunstyrelsens beslut står fast.

Gatan har varit avstäng för motorfordon i tio år, men då man inte längre anser att de förhållanden som låg till grund för den trafikföreskriften är aktuella så beslutade man häva den.

Två personer i området överklagade kommunstyrelsens beslut då de ser en fara för de barn som rör sig i området och springer till varandra. Länsstyrelsen anser dock att kommunen gjort en avvägning mellan olika intressen för och emot upphävandet. De avslår överklagandena och kommunstyrelsens beslut står fast.