2016-04-01 10:00

2016-04-01 10:00

Plats för spontanidrott

SVARTÅ NOTERAT

Ett medborgarförslag om en ”spontanidrottsplats” vid basketplanen intill Svartå skola har kommit till Degerfors kommun. Vid idrottsplatsen ska man, enligt förslaget, kunna spela både basket och fotboll samt tennis.

Befintlig basketplan är, enligt förslagsställaren, i så dåligt skick att den inte går att använda och en ny idrottsplats skulle kunna användas både på skoltid och på fritiden.

Den typen av idrottsplats som förslagsställaren vill att kommunen satsar på finns på skolgården i Mullhyttan.

Befintlig basketplan är, enligt förslagsställaren, i så dåligt skick att den inte går att använda och en ny idrottsplats skulle kunna användas både på skoltid och på fritiden.

Den typen av idrottsplats som förslagsställaren vill att kommunen satsar på finns på skolgården i Mullhyttan.