2016-03-31 09:45

2016-03-31 09:45

Potthålsgaranti på försök i Degerfors

DEGERFORS

Från och med torsdagen gäller en potthålsgaranti i Degerfors kommun som innebär att anmälda potthål i gator och på gång- och cykelvägar ska lagas inom tre arbetsdagar. Lagningen ska ske med kallmassa då inte varm asfalt finns i närområdet.

Potthålsgarantin gäller på försök fram till november 2016 och ska utvärderas månaden efter.

Försöket bygger på en motion från Socialdemokraterna men förslaget har ändrats något, bland annat kommer ingen återkoppling till anmälaren att göras. Kommunfullmäktige var enig i beslutet.

Potthålsgarantin gäller på försök fram till november 2016 och ska utvärderas månaden efter.

Försöket bygger på en motion från Socialdemokraterna men förslaget har ändrats något, bland annat kommer ingen återkoppling till anmälaren att göras. Kommunfullmäktige var enig i beslutet.