2016-03-31 09:45

2016-03-31 09:45

Minst två frågestunder i fullmäktige

DEGERFORS

Möjligheten för allmänheten att ställa frågor till politikerna i kommunfullmäktige har stärkts.

Kommunfullmäktige har kompletterat arbetsordningen med att minst två frågestunder för allmänheten ska hållas varje år och dessa frågestunder ska annonseras i kungörelser och i ortstidningarna.

Det är fortfarande ordföranden som tillsammans med presidiet som beslutar om när allmänhetens frågestund ska genomföras. Förändringen bygger på en motion från Kristdemokraterna och Centerpartiet och godkändes enhälligt av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har kompletterat arbetsordningen med att minst två frågestunder för allmänheten ska hållas varje år och dessa frågestunder ska annonseras i kungörelser och i ortstidningarna.

Det är fortfarande ordföranden som tillsammans med presidiet som beslutar om när allmänhetens frågestund ska genomföras. Förändringen bygger på en motion från Kristdemokraterna och Centerpartiet och godkändes enhälligt av kommunfullmäktige.