2016-03-21 16:05

2016-03-21 16:05

Ersätts för fraktur

DEGERFORS: Skadade sig i praktiken

En person som skadat sig under sin praktiktid får nu ersättning, efter beslut av Kammarkollegiet.

Personen, en degerforsare i 30-årsåldern, gick nedför en trapp utomhus på den plats han hade arbetsplatspraktik. Då han svängde i trappan halkade han och ramlade. Det hela slutade så olyckligt att personen i fråga bröt fotleden, vilket ledde till operation och därefter gipsad fot.

Under många veckor gick han gipsad och hade därmed nedsatt arbetsförmåga.

Personen har hos Kammarkollegiets försäkringsavdelning yrkat på ersättning för skadan och styrkt anmälan med fotografier, som visar de kvarstående ärren efter olycksfallet.

Utifrån ärrens placering och utseende samt personens ålder har bedömning gjorts att han får ersättning med 25 000 kronor.

Personen, en degerforsare i 30-årsåldern, gick nedför en trapp utomhus på den plats han hade arbetsplatspraktik. Då han svängde i trappan halkade han och ramlade. Det hela slutade så olyckligt att personen i fråga bröt fotleden, vilket ledde till operation och därefter gipsad fot.

Under många veckor gick han gipsad och hade därmed nedsatt arbetsförmåga.

Personen har hos Kammarkollegiets försäkringsavdelning yrkat på ersättning för skadan och styrkt anmälan med fotografier, som visar de kvarstående ärren efter olycksfallet.

Utifrån ärrens placering och utseende samt personens ålder har bedömning gjorts att han får ersättning med 25 000 kronor.