2016-03-17 10:29

2016-03-17 10:29

Skola anmäld för kränkning

DEGERFORS NOTERAT

Senast på tisdag vill Skolinspektionen ha svar på en rad frågor de ställer till Degerfors kommun med anledning av en anmälan rörande en elev vid en av kommunens skolor.

Anmälan handlar om kränkande behandling som eleven blivit utsatt för av andra elever samt att eleverna klassen saknar trygghet och studiero.

Skolinspektionen utreder bland annat vad som gjorts i arbetet med att motverka kränkande behandling under förra och innevarande läsår.

Anmälan handlar om kränkande behandling som eleven blivit utsatt för av andra elever samt att eleverna klassen saknar trygghet och studiero.

Skolinspektionen utreder bland annat vad som gjorts i arbetet med att motverka kränkande behandling under förra och innevarande läsår.