2016-03-16 15:38

2016-03-16 15:38

Många äldre i skolan

KARLSKOGA: Många förskollärare är 60+

Att det är svårt att rekrytera lärare är ingen nyhet och kommande generationsskiften kommer inte att göra det lättare.

Barn- och utbildningsnämndens personalbokslut visar att flera grupper inom skola och barnomsorg är på väg mot ett stort generationsskifte. I Karlskoga finns i dag 20 förskollärare som är 60 år eller äldre liksom 26 barnskötare och dagbarnvårdare i samma ålder.

– Vi delar tyvärr den här sitsen med många andra kommuner, säger förvaltningschef Per Blom.

Andra lärargrupper med hög andel äldre inom Karlskoga kommun är slöjdlärare, speciallärare och specialpedagoger.

Ett sätt att hantera personalbristen är att kompetensutveckla personal som redan finns i kommunen men det kostar mycket pengar.

Barn- och utbildningsnämndens personalbokslut visar att flera grupper inom skola och barnomsorg är på väg mot ett stort generationsskifte. I Karlskoga finns i dag 20 förskollärare som är 60 år eller äldre liksom 26 barnskötare och dagbarnvårdare i samma ålder.

– Vi delar tyvärr den här sitsen med många andra kommuner, säger förvaltningschef Per Blom.

Andra lärargrupper med hög andel äldre inom Karlskoga kommun är slöjdlärare, speciallärare och specialpedagoger.

Ett sätt att hantera personalbristen är att kompetensutveckla personal som redan finns i kommunen men det kostar mycket pengar.