2016-03-11 15:43

2016-03-11 15:43

Ska utveckla fiskeplatser i regionen

DEGERFORS

Visit Karlskoga- Degerfors har, som vi berättat tidigare, haft möten med markägare, befintliga fiskevårdsområdesföreningar, länsstyrelsen, Fortum generation AB och representanter från kommunen och från turistsidan för att utveckla fisket i Degerfors-Karlskoga.

Här finns runt hundra sjöar med fiskeplatser man vill utveckla genom skyltning, fler iläggningsplatser för båtar, vindskydd och grillplatser.

Kostnaden beräknas till en miljon kronor och Visit Karlskoga- Degerfors har sökt bidrag hos båda kommunerna och hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen går in med största delen på 900 000 kronor medan kommunerna fördelar resterande kostnad utifrån befolkningsmängd.

För Degerfors del innebär det 25 000 kronor, vilket kommunstyrelsen nyligen beslutade att anslå till projektet.

 

Här finns runt hundra sjöar med fiskeplatser man vill utveckla genom skyltning, fler iläggningsplatser för båtar, vindskydd och grillplatser.

Kostnaden beräknas till en miljon kronor och Visit Karlskoga- Degerfors har sökt bidrag hos båda kommunerna och hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen går in med största delen på 900 000 kronor medan kommunerna fördelar resterande kostnad utifrån befolkningsmängd.

För Degerfors del innebär det 25 000 kronor, vilket kommunstyrelsen nyligen beslutade att anslå till projektet.