2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Lite bättre i kassan

DEGERFORS: Första prognosen visar

Årets första skatteunderlagsprognos visar på en ekonomisk förbättring med 2,6 miljoner kronor för Degerfors kommuns del.

Om prognosen skulle stå sig skulle det innebära ett budgeterat resultat om 10 miljoner kronor för Degerfors kommun. Men nämnderna har, enligt den ekonomiska information kommunstyrelsen nyligen fick, aviserat problem och ytterligare begäran om tillskott är inte osannolik, enligt kommunens ekonomichef.

Investeringsbudgeten uppgår till nästan 25 miljoner kronor och utöver det finns begärda ombudgeteringar på nästan 16 miljoner kronor från föregående år.

Per den sista februari uppgick kommunens likvida medel till drygt 43 miljoner kronor och låneskulden ligger på drygt 196 miljoner kronor.

Om prognosen skulle stå sig skulle det innebära ett budgeterat resultat om 10 miljoner kronor för Degerfors kommun. Men nämnderna har, enligt den ekonomiska information kommunstyrelsen nyligen fick, aviserat problem och ytterligare begäran om tillskott är inte osannolik, enligt kommunens ekonomichef.

Investeringsbudgeten uppgår till nästan 25 miljoner kronor och utöver det finns begärda ombudgeteringar på nästan 16 miljoner kronor från föregående år.

Per den sista februari uppgick kommunens likvida medel till drygt 43 miljoner kronor och låneskulden ligger på drygt 196 miljoner kronor.