2016-03-10 17:14

2016-03-10 17:14

Hot om vite för ostädad tomt

KARLSKOGA

Myndighetsnämnden har utfärdat ett föreläggande om vite för en villaägare i Karlskoga.

Villaägaren har tidigare ålagts att åtgärda sin ovårdade tomt samt tak och skorsten på byggnaden senast i januari 2016 utan att göra något och vid en kontroll av byggnadsinspektör i mars visades sig att inget hänt. Nu kommer villaägaren att få betala 5000 kronor i månaden i ett löpande vite om åtgärderna inte är utförda senast 22 april.

Villaägaren har tidigare ålagts att åtgärda sin ovårdade tomt samt tak och skorsten på byggnaden senast i januari 2016 utan att göra något och vid en kontroll av byggnadsinspektör i mars visades sig att inget hänt. Nu kommer villaägaren att få betala 5000 kronor i månaden i ett löpande vite om åtgärderna inte är utförda senast 22 april.