2016-03-10 17:13

2016-03-10 17:13

Bildade bolag för snabba tåg

ÖREBRO/VÄRMLAND

Nu har bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB bildats som ska verka för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Bakom bolaget står Örebro och Karlstad kommuner, Region Örebro län samt Region Värmland.

– Med det nya bolaget finns både en arena för gemensamma samtal och en gemensam samtalspart för Trafikverket, departement och riksdagens trafikutskott. Men framförallt finns en gemensam organisation som driver arbetet framåt, säger bolagets styrelseordförande Björn Sundin (S) från Örebro kommun.

Region Örebro län representeras i bolaget av Mats Gunnarsson (MP) och Urban Svensson (KD).

Bakom bolaget står Örebro och Karlstad kommuner, Region Örebro län samt Region Värmland.

– Med det nya bolaget finns både en arena för gemensamma samtal och en gemensam samtalspart för Trafikverket, departement och riksdagens trafikutskott. Men framförallt finns en gemensam organisation som driver arbetet framåt, säger bolagets styrelseordförande Björn Sundin (S) från Örebro kommun.

Region Örebro län representeras i bolaget av Mats Gunnarsson (MP) och Urban Svensson (KD).