2016-03-09 16:25

2016-03-09 16:25

"Förslaget är riktigt dåligt"

KARLSKOGA

Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län är också tveksam till förslaget.

– Regionkommitténs förslag är riktigt dåligt för både Örebro län och för Karlskoga.

Han tycker att förslaget slår sönder det goda samarbetet inom sjukvården mellan Värmland och Örebro län.

– Det tar undan ett viktigt underlag för både Universitetssjukhuset i Örebro och för Karlskoga lasarett och innebär ett stort hot för möjligheten att utveckla Universitetssjukhuset.

Det skapar en jätteregion där avståndet bli långt mellan väljare och valda och mellan verksamheter och ledning, det är inte bra vare sig för demokratin eller sjukvården.

– Utredarnas förslag försämrar möjligheterna att utveckla Örebro län, avlutar Ola Karlsson.

– Regionkommitténs förslag är riktigt dåligt för både Örebro län och för Karlskoga.

Han tycker att förslaget slår sönder det goda samarbetet inom sjukvården mellan Värmland och Örebro län.

– Det tar undan ett viktigt underlag för både Universitetssjukhuset i Örebro och för Karlskoga lasarett och innebär ett stort hot för möjligheten att utveckla Universitetssjukhuset.

Det skapar en jätteregion där avståndet bli långt mellan väljare och valda och mellan verksamheter och ledning, det är inte bra vare sig för demokratin eller sjukvården.

– Utredarnas förslag försämrar möjligheterna att utveckla Örebro län, avlutar Ola Karlsson.