2016-03-04 15:30

2016-03-04 15:30

Kommunen byter revision

KARLSKOGA

Revisionsbolaget PWC har tagit över uppdraget att biträda kommunrevisorerna i deras granskning av Karlskoga kommun från och med 1 februari i år.

PWC har tagit över revisionsbyrån Deloittes kontor i Karlstad som tidigare arbetat på uppdrag från kommunrevisorerna i Karlskoga kommun. Alla tre parter är enligt ett meddelande från PWC överens om att det här är den bästa lösningen och att Deloittes avtal med kommunen om revisionstjänsterna oförändrat övergår till PWC.

PWC har tagit över revisionsbyrån Deloittes kontor i Karlstad som tidigare arbetat på uppdrag från kommunrevisorerna i Karlskoga kommun. Alla tre parter är enligt ett meddelande från PWC överens om att det här är den bästa lösningen och att Deloittes avtal med kommunen om revisionstjänsterna oförändrat övergår till PWC.