2016-03-03 06:00

2016-03-03 06:00

IVO avslutar ärende

DEGERFORS

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, avslutar nu ett ärende där socialnämnden brustit i handläggningen i ett missbruksärende.

Sedan nämnden redovisat vilka åtgärder som gjorts för att säkerställa att enskilda får del av beslut och information om var de kan överklagas, bedöms tillräckliga. Vidare görs bedömningen att nämnden vidtagit rätt åtgärder för att se till att så snart som möjligt besluta om läkarundersökning, gör utredningar och ansöker om vård enligt lagen om vård av missbrukare.

Sedan nämnden redovisat vilka åtgärder som gjorts för att säkerställa att enskilda får del av beslut och information om var de kan överklagas, bedöms tillräckliga. Vidare görs bedömningen att nämnden vidtagit rätt åtgärder för att se till att så snart som möjligt besluta om läkarundersökning, gör utredningar och ansöker om vård enligt lagen om vård av missbrukare.