2016-03-01 12:05

2016-03-01 12:13

Demonstrerade mot sommarstängt

ÖREBRO: Barnmorskor från avdelning Q i Karlskoga utanför regionfullmäktiges möte

En grupp barnmorskor från kvinnoklinken på Karlskoga lasarett, avdelning Q, åkte på tisdag till rådhuset Örebro för att möta politiker i samband med att regionfullmäktige och framföra sina åsikter om planerna på att stänga kvinnokliniken i Karlskoga under 10 veckor i sommar.