2016-02-16 14:29

2016-02-16 14:29

52 bilar per hundra invånare

KARLSKOGA: Biltätheten ökar i Karlskoga

Biltätheten i Karlskoga är högre per hundra invånare än rikssnittet. När 2015 var över hade Karlskoga 52 bilar per hundra invånare och under de senaste tio åren har biltätheten ökat med cirka fyra bilar per hundra invånare.

Trafikanalys rapport visar att biltätheten ökat i Karlskoga och andra regioner och att det ifrågasätts om det är hållbart.

– Med tanke på biltrafikens miljöpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av bilar, säger Anette Myhr på Trafianalys.

Minskat antal bensinbilar

Under 2015 kunde 6,3 procent av bilarna drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, vilket är en ökning med sex procent sedan 2005. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat med 23 procent och antalet bilar som körs på bensin har minskat från 97 till 67 procent.

I Karlskoga finns det totalt 15 706 bilar i Karlskoga, vilket är en ökning med 321 bilar jämfört med 2014.

Trafikanalys rapport visar att biltätheten ökat i Karlskoga och andra regioner och att det ifrågasätts om det är hållbart.

– Med tanke på biltrafikens miljöpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av bilar, säger Anette Myhr på Trafianalys.

Minskat antal bensinbilar

Under 2015 kunde 6,3 procent av bilarna drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, vilket är en ökning med sex procent sedan 2005. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat med 23 procent och antalet bilar som körs på bensin har minskat från 97 till 67 procent.

I Karlskoga finns det totalt 15 706 bilar i Karlskoga, vilket är en ökning med 321 bilar jämfört med 2014.