2016-02-01 15:54

2016-02-01 15:54

Dom om spritfabrik överklagad

KARLSKOGA

Den 32-årige mannen som mot sitt nekande dömdes till fem års fängelse för att ha tillverkat stora mängder alkohol och narkotika på en gård norr om Karlskoga har överklagat domen.

Genom sitt ombud yrkar mannen på att samtliga åtal, belag och förverkande av gods ogillas. Vidare yrkas att hovrätten under alla förhållanden utdömer en mildare påföljd.

Åklagaren överklagade också domen och yrkar på en kraftig skärpning av straffet. Bland annat anser åklagaren att brottstiden är längre än den tid som tingrätten tagit i beaktande. Vidare vill åklagaren att det görs en syn brottsplatsen.

Även 25-åringen som fälldes som gärningsman vid sprittillverkningen överklagade och yrkade på att hans gärningar skulle bedömas som medhjälp. Han återkallade dock sitt överklagande.

Genom sitt ombud yrkar mannen på att samtliga åtal, belag och förverkande av gods ogillas. Vidare yrkas att hovrätten under alla förhållanden utdömer en mildare påföljd.

Åklagaren överklagade också domen och yrkar på en kraftig skärpning av straffet. Bland annat anser åklagaren att brottstiden är längre än den tid som tingrätten tagit i beaktande. Vidare vill åklagaren att det görs en syn brottsplatsen.

Även 25-åringen som fälldes som gärningsman vid sprittillverkningen överklagade och yrkade på att hans gärningar skulle bedömas som medhjälp. Han återkallade dock sitt överklagande.