2016-01-27 13:43

2016-01-27 13:43

Får resa för resevaccin

KARLSKOGA

Under en lägre tid har Brickegårdens vårdcentral som enda vårdcentral i västra länsdelen erbjudit resevaccinationer.

Den möjligheten upphör dock från och med den första februari. Den som ska resa och behöver vaccinera sig hänvisas därefter till vaccinationsmottagningen i Örebro.

Förändringen gäller endast resevaccination.

Den möjligheten upphör dock från och med den första februari. Den som ska resa och behöver vaccinera sig hänvisas därefter till vaccinationsmottagningen i Örebro.

Förändringen gäller endast resevaccination.