2016-01-21 15:48

2016-01-21 15:48

Straffas med skatteböter

KARLSKOGA

En person bosatt i Karlskoga får betala skatteböter, eller skattetillägg som det formellt kallas, efter att Skatteverket konstaterat att personen inte lämnat rätt uppgifter i sin deklaration i samband med försäljning av två bostadsrätter.

Personen har bland annat begärt ersättning för förbättringsutgifter på totalt nära 700 000 kronor. Skatteverket konstaterar att personen inte har kunnat bevisa att de pengarna faktiskt har betalats in till det uppgivna företaget, ett företag som personen i fråga har nära band till, enligt Skatteverket.

Skatteverket anser att den skattskyldige har lämnat oriktiga uppgifter och ålägger därför personen i fråga att betala ett skattetillägg på 40 procent av den skatt som inte skulle ha tagits ut om avdraget godtagits.

Personen har bland annat begärt ersättning för förbättringsutgifter på totalt nära 700 000 kronor. Skatteverket konstaterar att personen inte har kunnat bevisa att de pengarna faktiskt har betalats in till det uppgivna företaget, ett företag som personen i fråga har nära band till, enligt Skatteverket.

Skatteverket anser att den skattskyldige har lämnat oriktiga uppgifter och ålägger därför personen i fråga att betala ett skattetillägg på 40 procent av den skatt som inte skulle ha tagits ut om avdraget godtagits.