2016-01-12 16:56

2016-01-12 16:56

Insatsgrupp ska hjälpa unga

DEGERFORS

Kommunstyrelsen beslutade nyligen att anslå 600 000 kronor från den sociala investeringsfonden till att under en tvåårsperiod på försök inrätta en social insatsgrupp i kommunen.

Syftet med gruppen är att i samverkan arbeta förebyggande med ungdomar som är i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil och involverade nämnder har alla ställt sig positiva till försöket.

Syftet med gruppen är att i samverkan arbeta förebyggande med ungdomar som är i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil och involverade nämnder har alla ställt sig positiva till försöket.