2016-01-08 14:34

2016-01-08 14:34

Anställning vid Polisen ses över

POLISEN

En polis som anställts som chef för en forensisk sektion inom Polismyndigheten blir av med tjänsten.

Hans ansökan inkom till myndigheten drygt en månad efter att ansökningstiden gått ut och två andra sökande, båda kvinnor, vars ansökan kom in i tid beaktades inte. Varför anställningen gått till på det viset ska inte ha framgått.

De båda poliserna överklagade anställningen och Statens överklagandenämnd har beslutat att den ska undanröjas. Enligt nämndens beslut måste ärendet handläggas på nytt. Polismyndigheten måste jämföra skickligheten mellan de tre sökande och ta särskild ställning till att den sena ansökan ska tas i beaktande.

Hans ansökan inkom till myndigheten drygt en månad efter att ansökningstiden gått ut och två andra sökande, båda kvinnor, vars ansökan kom in i tid beaktades inte. Varför anställningen gått till på det viset ska inte ha framgått.

De båda poliserna överklagade anställningen och Statens överklagandenämnd har beslutat att den ska undanröjas. Enligt nämndens beslut måste ärendet handläggas på nytt. Polismyndigheten måste jämföra skickligheten mellan de tre sökande och ta särskild ställning till att den sena ansökan ska tas i beaktande.