2016-01-01 18:46

2016-01-01 18:48

Pojke först i Karlskoga

FÖRSTFÖDD: Alicia i Lillkyrka länets förstfödde

En flicka föddes 58 minuter in på det nya året på Universitetssjukhuset i Örebro. Hon ska heta Alicia och kan stoltsera med att vara länets förstfödde.

Alicias föräldrar bor i Lillkyrka kan tilläggas.

En barnmorska på Karlskoga lasarett förlöste 11.06 en pojke som därmed blev först på det nya året i Karlskoga. Det är de uppgifter som fanns att tillgå.

Det kan dock nämnas att 681 barn föddes på Avd Q på Karlskoga lasarett under 2015 och det var 15 fler än under 2014.

Alicias föräldrar bor i Lillkyrka kan tilläggas.

En barnmorska på Karlskoga lasarett förlöste 11.06 en pojke som därmed blev först på det nya året i Karlskoga. Det är de uppgifter som fanns att tillgå.

Det kan dock nämnas att 681 barn föddes på Avd Q på Karlskoga lasarett under 2015 och det var 15 fler än under 2014.