2015-12-29 13:58

2015-12-29 13:58

Stoppad vargjakt har överklagats

JAKT

På måndagen inkom två överklaganden till kammarrätten i Göteborg gällande förvaltningsrätten i Karlstads beslut om att stoppa vargjakten i Örebro län och Värmland.

I morgon, onsdag, ska kammarrätten ta ställning till om överklagandena ska ges prövningstillstånd, vilket kommer att meddelas på rättens webbplats.

Tidigare under måndagen hade förvaltningsrätten i Karlstad, respektive Falun, beslutat om inhibition av Naturvårdsverkets avgörande om licensjakt på varg.

Jakten, som skulle ha startat på lördag, stoppades i Örebro län, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Sedermera tog också förvaltningsrätten i Uppsala beslutet att stoppa vargjakten i Västmanlands län.

 

I morgon, onsdag, ska kammarrätten ta ställning till om överklagandena ska ges prövningstillstånd, vilket kommer att meddelas på rättens webbplats.

Tidigare under måndagen hade förvaltningsrätten i Karlstad, respektive Falun, beslutat om inhibition av Naturvårdsverkets avgörande om licensjakt på varg.

Jakten, som skulle ha startat på lördag, stoppades i Örebro län, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Sedermera tog också förvaltningsrätten i Uppsala beslutet att stoppa vargjakten i Västmanlands län.