2015-12-18 11:33

2015-12-18 11:33

Kastade radio – slipper straff

KARLSKOGA: Incident på anstalten i Karlskoga

En larmoperatör som kastade ut det vakthavande befälets Rakel-radio så att den gick sönder slipper påföljd. Det har Kriminalvårdens personalansvarsnämnd beslutat.

Det var i samband med en larmsituation på anstalten Karlskoga den 19 juli 2015 som mannen arbetade som larmoperatör i centralvakten. När han skulle ropa ut larmet visade det sig att det vakthavande befälets Rakel-radio orsakade rundgång i Rakel-systemet.

För att kunna ropa ut larmet bad han därför befälet upprepade gånger att lämna centralvakten, men befälet vägrade. Då tog han befälets Rakel-radio och kastade ut den från centralvakten så att den gick sönder.

Personalansvarsnämnden konstaterar att mannen därmed bröt mot arbetsordningens krav på korrekt och lämpligt agerande mot medarbetare. Nämnden noterar dock att mannen handlade under stresspåverkan eftersom han inte ansåg sig kunna utföra sitt arbete.

Därför anser personalansvarsnämnden att mannens misskötsel kan anses som ringa och lämnar därför ärendet utan åtgärd.

Det var i samband med en larmsituation på anstalten Karlskoga den 19 juli 2015 som mannen arbetade som larmoperatör i centralvakten. När han skulle ropa ut larmet visade det sig att det vakthavande befälets Rakel-radio orsakade rundgång i Rakel-systemet.

För att kunna ropa ut larmet bad han därför befälet upprepade gånger att lämna centralvakten, men befälet vägrade. Då tog han befälets Rakel-radio och kastade ut den från centralvakten så att den gick sönder.

Personalansvarsnämnden konstaterar att mannen därmed bröt mot arbetsordningens krav på korrekt och lämpligt agerande mot medarbetare. Nämnden noterar dock att mannen handlade under stresspåverkan eftersom han inte ansåg sig kunna utföra sitt arbete.

Därför anser personalansvarsnämnden att mannens misskötsel kan anses som ringa och lämnar därför ärendet utan åtgärd.