2015-12-18 16:47

2015-12-18 16:47

Dyrare med larm

KARLSKOGA: Kraftigt höjd avgift på trygghetslarm

När socialnämnden vid sitt senaste möte fastställde avgifterna för 2016 stod det klart att en post sticker ut. Avgiften för trygghetslarm ökar kraftigt, från 250 kronor per månad till 350.

Anledningen till höjningen är att man ska övergå från ett analogt till ett digitalt system.

– Det är en hög höjning, men den behövs för att vi ska kunna höja säkerheten, säger nämndens ordförande Ingegerd Bennysson.

I övrigt handlade det om ganska modesta ökningar:

Timpriset/självkostnadspriset för hjälp i hemmet - insatser fastställdes till 345 kronor per timme, vilket innebär en ökning med sju kronor jämfört med 2015.

Kostavgiften vid korttidsvård höjdes med tre kronor till 124 kronor per dag.

Måltidsavgiften i vårdboende höjdes till 3720 kronor per månad, en ökning med 90 kronor jämfört med 2015.

Kupongpriset för lunch höjdes, liksom matlådorna, med en krona till 58 kronor.

Anledningen till höjningen är att man ska övergå från ett analogt till ett digitalt system.

– Det är en hög höjning, men den behövs för att vi ska kunna höja säkerheten, säger nämndens ordförande Ingegerd Bennysson.

I övrigt handlade det om ganska modesta ökningar:

Timpriset/självkostnadspriset för hjälp i hemmet - insatser fastställdes till 345 kronor per timme, vilket innebär en ökning med sju kronor jämfört med 2015.

Kostavgiften vid korttidsvård höjdes med tre kronor till 124 kronor per dag.

Måltidsavgiften i vårdboende höjdes till 3720 kronor per månad, en ökning med 90 kronor jämfört med 2015.

Kupongpriset för lunch höjdes, liksom matlådorna, med en krona till 58 kronor.