2015-12-16 14:03

2015-12-16 14:03

Ingen kritik mot lasarettet

KARLSKOGA

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat en anmälan mot Kvinnokliniken på Karlskoga lasarett.

Enligt anmälan skulle en patient ha fått en bristande uppföljning efter första vårdkontakten, då en cysta upptäcktes på ena äggstocken. Patienten, en ung flicka, sökte vård igen på grund av svåra magsmärtor. Hon opererades och det konstaterades att äggledaren förstörts och den togs bort. IVO anser att flickan fått adekvat vård och avlutar ärendet.

Enligt anmälan skulle en patient ha fått en bristande uppföljning efter första vårdkontakten, då en cysta upptäcktes på ena äggstocken. Patienten, en ung flicka, sökte vård igen på grund av svåra magsmärtor. Hon opererades och det konstaterades att äggledaren förstörts och den togs bort. IVO anser att flickan fått adekvat vård och avlutar ärendet.