2015-12-16 11:21

2015-12-16 11:21

Avslår förslag om webbkamera

DEGERFORS

I samband med att projektet Nystart för ett antal år sedan hade sin lokal i Folkets hus konsthall så fanns där en webbkamera, riktad mot Medborgarplatsen. Via kommunens hemsida kunde man ta del av rörelser och väder på torget.

Men då Nystart avslutades så drogs internetanslutningarna över till annan verksamhet.

Nu har kommunen fått ett medborgarförslag om en webbkamera ut över Medborgarplatsen. Men då den tekniska lösningen plockats bort från nämnda lokal, det saknas pengar för inköp av utrustning och då det i dag finns webbkameror på Stora Valla samt på golfbanan, så föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget avslås.

Men då Nystart avslutades så drogs internetanslutningarna över till annan verksamhet.

Nu har kommunen fått ett medborgarförslag om en webbkamera ut över Medborgarplatsen. Men då den tekniska lösningen plockats bort från nämnda lokal, det saknas pengar för inköp av utrustning och då det i dag finns webbkameror på Stora Valla samt på golfbanan, så föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget avslås.