2015-12-10 16:32

2015-12-10 16:32

Planerar nästa års internkontroll

DEGERFORS

Bygg- och miljönämnden kommer i sin internkontroll under nästa år kika närmare på handläggningstider för bygglov samt kontroll av debiteringsrutiner för enskilda avlopp.

När det gäller bygglovstid så har man tio veckor på sig, enligt nämndordförande Torbjörn Holm (v) från det att ansökan är komplett, med alla handlingar, fram till beslut.

– Här har man haft rutinen att börja räkna från första dagen, vilket är för tidigt då ansökningar ofta kompletteras med underlag efterhand, säger Holm och tillägger:

– Men ändå ligger man bra till på runt sju veckors handläggningstid för bygglovsärendena.

Vad gäller enskilda avlopp tror förvaltningen att de kan ha missat att ta betalt för det jobb man utfört, tillstånd och annat. Det finns ingen bra kontrolldel i det arbetet.

När det gäller bygglovstid så har man tio veckor på sig, enligt nämndordförande Torbjörn Holm (v) från det att ansökan är komplett, med alla handlingar, fram till beslut.

– Här har man haft rutinen att börja räkna från första dagen, vilket är för tidigt då ansökningar ofta kompletteras med underlag efterhand, säger Holm och tillägger:

– Men ändå ligger man bra till på runt sju veckors handläggningstid för bygglovsärendena.

Vad gäller enskilda avlopp tror förvaltningen att de kan ha missat att ta betalt för det jobb man utfört, tillstånd och annat. Det finns ingen bra kontrolldel i det arbetet.