2015-12-09 14:15

2015-12-09 14:15

Borde inte ha kylt medicinen

DEGERFORS

Inspektionen för vård och omsorg har granskat en lex Maria-anmälan gällande förvaringen av ett läkemedel på ett apotek i Degerfors.

Händelsen som granskats handlar om att ett läkemedel som används vid epilepsi felaktigt förvarats i kylskåp på apoteket samt att apotekspersonalen gett felaktig information till kunden om kylförvaring. Kylförvaringen medförde att patienten, en treårig pojke, fick en sämre effekt av läkemedlet under flera månaders tid.

Inspektionen kommer fram till att det har vidtagits nödvändiga åtgärder efter händelsen och avslutar därmed ärendet utan någon kritik mot apoteket.

Händelsen som granskats handlar om att ett läkemedel som används vid epilepsi felaktigt förvarats i kylskåp på apoteket samt att apotekspersonalen gett felaktig information till kunden om kylförvaring. Kylförvaringen medförde att patienten, en treårig pojke, fick en sämre effekt av läkemedlet under flera månaders tid.

Inspektionen kommer fram till att det har vidtagits nödvändiga åtgärder efter händelsen och avslutar därmed ärendet utan någon kritik mot apoteket.