2015-12-04 10:58

2015-12-04 10:58

Stormvarning från SMHI

ÖREBRO LÄN

SMHI har gått ut med en klass-2 varning för stormbyar i de södra delarna av Örebro län.

En klass-2 varning innebär vindbyar över 25 meter i sekunden, med risk för skador på byggnader och kringflygande föremål. Det finn även risk för större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

Vinden förväntas tillta under fredag eftermiddag i länets södra delar, sydväst till västlig vind 25-27 meter i sekunden. Vinden förväntas sakta avta under senare delen av eftermiddagen .

En klass-2 varning innebär vindbyar över 25 meter i sekunden, med risk för skador på byggnader och kringflygande föremål. Det finn även risk för större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

Vinden förväntas tillta under fredag eftermiddag i länets södra delar, sydväst till västlig vind 25-27 meter i sekunden. Vinden förväntas sakta avta under senare delen av eftermiddagen .