2015-12-03 17:20

2015-12-03 17:20

IVO fann inga brister

DEGERFORS

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde nyligen en oanmäld inspektion vid Vida Världen, hem för vård och boende för ensamkommande.

De fann inga brister och avskriver därför ärendet.

Utifrån den stora tillströmningen av ensamkommande finner tillsynsmyndigheten det acceptabelt med överinskrivning av fyra ungdomar.

De finner att verksamheten uppfyller krav på kontroll av utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister innan anställning av personal och de synpunkter ungdomarna framförde vid inspektionen hanteras enligt IVO's bedömning tillfredsställande.

De fann inga brister och avskriver därför ärendet.

Utifrån den stora tillströmningen av ensamkommande finner tillsynsmyndigheten det acceptabelt med överinskrivning av fyra ungdomar.

De finner att verksamheten uppfyller krav på kontroll av utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister innan anställning av personal och de synpunkter ungdomarna framförde vid inspektionen hanteras enligt IVO's bedömning tillfredsställande.