2015-12-01 16:11

2015-12-01 16:11

Ny arbetsgrupp för hanteringen av flyktingsituationen

KARLSKOGA: Hanteringen förändras

En arbetsgrupp ska ersätta Länsstyrelsens krisorganisation för den fortsatta flyktingsituationen. Det meddelade Landshövdingen Maria Larsson under gårdagen.

Hanteringen av flyktingsituationen går nu över till ordinarie verksamhet. Maria Nordqvist, enheten för krisberedskap, leder arbetet och ingår även i en arbetsgrupp med representanter från olika sakfrågor såsom kommunikation, social hållbarhet och boendeplanering. Gruppen rapporterar direkt till landshövding och länsråd.

Länsstyrelsens långsiktiga uppdrag är att teckna överenskommelser med kommunerna om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd samt att förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Hanteringen av flyktingsituationen går nu över till ordinarie verksamhet. Maria Nordqvist, enheten för krisberedskap, leder arbetet och ingår även i en arbetsgrupp med representanter från olika sakfrågor såsom kommunikation, social hållbarhet och boendeplanering. Gruppen rapporterar direkt till landshövding och länsråd.

Länsstyrelsens långsiktiga uppdrag är att teckna överenskommelser med kommunerna om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd samt att förhandla med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.