2015-11-27 16:04

2015-11-27 16:04

Vill lägga ned bemannings-enheten

KARLSKOGA NOTERAT

SPI Välfärden vill i en motion, undertecknad av Leif Fredriksson, att bemanningsenheten i kommunen läggs ned.

Det skulle spara mycket pengar om de olika enheterna själva kunde ringa ut sina vikarier menar Fredriksson och tillägger att bemanningsenheten inte är i tjänst under kvällar och helger vilket innebär att ordinarie personal då får ringa in vikarier.

Det skulle spara mycket pengar om de olika enheterna själva kunde ringa ut sina vikarier menar Fredriksson och tillägger att bemanningsenheten inte är i tjänst under kvällar och helger vilket innebär att ordinarie personal då får ringa in vikarier.