2015-11-27 18:53

2015-11-27 18:53

Vill ha principer för överskott

DEGERFORS

Verksamheten med mottagande av ensamkommande barn har i Degerfors kommun pågått i fyra år.

Under åren har ett överskott genererats, vilket enligt socialchef Ingmar Ångman beror på att kommunen driver en effektiv verksamhet samt att förvaltningen lägger ned stort jobb på att säkra att alla möjliga ersättningar erhålls. Verksamheten finansieras genom statsbidrag.

Socialnämnden vill använda del av överskottet till ett enskilt individärende utanför målgruppen, men anser sig inte ha befogenhet att besluta om det utan ansöker om det hos kommunstyrelsen. Där vill man också att principer fastslås för vad som ska gälla i liknande ärenden då man ser en risk i att finansiera ordinarie verksamhet med tillfälliga bidrag som kan upphöra i framtiden.

Under åren har ett överskott genererats, vilket enligt socialchef Ingmar Ångman beror på att kommunen driver en effektiv verksamhet samt att förvaltningen lägger ned stort jobb på att säkra att alla möjliga ersättningar erhålls. Verksamheten finansieras genom statsbidrag.

Socialnämnden vill använda del av överskottet till ett enskilt individärende utanför målgruppen, men anser sig inte ha befogenhet att besluta om det utan ansöker om det hos kommunstyrelsen. Där vill man också att principer fastslås för vad som ska gälla i liknande ärenden då man ser en risk i att finansiera ordinarie verksamhet med tillfälliga bidrag som kan upphöra i framtiden.