2015-11-27 16:05

2015-11-27 16:05

Får pengar till golv i ridhuset

KARLSKOGA

Kommunstyrelsen har nu beviljat ett bidrag på 250 000 kronor för utbyte av ridhusbotten i Botorps ridhus. Underlaget är i dagsläget så dåligt att ridklubben inte kan arrangera hopptävlingar eftersom hästarna skulle riskera att skadas.

Pengar till att byta ut underlaget i ridhuset kommer att tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Pengar till att byta ut underlaget i ridhuset kommer att tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.