2015-11-23 16:51

2015-11-23 16:51

Skateparken har fått ett namn

KARLSKOGA: Skateparken vid Boforsudden heter Oasen

Den nya skateparken vid Boforsudden ska heta Oasen.

Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat efter att namnberedningen konstaterat att Oasen redan använts i flera sammanhang. Namnförslaget kommer från ungdomarna i skateföreningen som även lämnat Karlskoga Betongpark som alternativt förslag.

Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat efter att namnberedningen konstaterat att Oasen redan använts i flera sammanhang. Namnförslaget kommer från ungdomarna i skateföreningen som även lämnat Karlskoga Betongpark som alternativt förslag.