2015-11-16 17:03

2015-11-16 17:03

Drev upp aktien

EKONOMI: 49 olovliga transaktioner

Hovrätten har fastställt en dom för olovlig marknadspåverkan i investmentbolaget Hammar invest som försattes i konkurs 2013.

Den dömda är en Stockholmsadvokat som får villkorlig dom för att genom 49 icke affärsmässiga transaktioner under 2011 och 2012 ha drivit upp marknadspriset på aktier i Hammar invest. Mannen var då delägare och ordförande i bolaget. Han ska dessutom betala 61 500 kronor i dagsböter.

Ytterligare en aktieägare dömdes samtidigt för medhjälp. Domen kan fortfarande överklagas till Högsta domstolen.

Hammar invest hade verksamhet över stora delar av landet, bland annat på Kilsta industriområde i Karlskoga där konkursboet fortfarande står på lagfarten för en fastighet.

Den dömda är en Stockholmsadvokat som får villkorlig dom för att genom 49 icke affärsmässiga transaktioner under 2011 och 2012 ha drivit upp marknadspriset på aktier i Hammar invest. Mannen var då delägare och ordförande i bolaget. Han ska dessutom betala 61 500 kronor i dagsböter.

Ytterligare en aktieägare dömdes samtidigt för medhjälp. Domen kan fortfarande överklagas till Högsta domstolen.

Hammar invest hade verksamhet över stora delar av landet, bland annat på Kilsta industriområde i Karlskoga där konkursboet fortfarande står på lagfarten för en fastighet.