2015-11-13 12:33

2015-11-13 12:33

Misstänkt för brott efter brand

KARLSKOGA

Vid 16.30 på torsdagen eldhärjades ett pannrum på Linnebäcks camping.

En man ska tidigare under dagen ha eldat i pannan med ved som han antänt med kartongpapper som legat i pannrummet. I samma utrymme fanns det även en tank med dieselolja.

Troligtvis har brännbart material antänts i samband med eldningen vilket lett till att hela pannrummet brann upp. Enligt räddningsledaren fanns det stor risk för spridning till en närliggande vedbod. Hade brandtemperaturen varit högre så hade även dieseloljan kunnat antändas.

Polisen har upprättat en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet.

En man ska tidigare under dagen ha eldat i pannan med ved som han antänt med kartongpapper som legat i pannrummet. I samma utrymme fanns det även en tank med dieselolja.

Troligtvis har brännbart material antänts i samband med eldningen vilket lett till att hela pannrummet brann upp. Enligt räddningsledaren fanns det stor risk för spridning till en närliggande vedbod. Hade brandtemperaturen varit högre så hade även dieseloljan kunnat antändas.

Polisen har upprättat en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet.