2015-11-06 13:39

2015-11-06 13:39

Kan inte avgöra brandorsaken

ÅTORP

Ladugårdsbranden söder om Åtorp på tisdagen kan enligt polisens förundersökningsledare Jan Carlsson ha orsakats av att en person på adressen tömt aska i närheten av ladan.

Men någon grundligare undersökning av platsen går inte att göra, då där är så eldhärjat.

– Således kommer vi inte så mycket längre än att spekulera i att det kan ha varit orsaken, säger förundersökningsledaren och gör bedömningen att ärendet därför sannolikt kommer att avskrivas.

Men någon grundligare undersökning av platsen går inte att göra, då där är så eldhärjat.

– Således kommer vi inte så mycket längre än att spekulera i att det kan ha varit orsaken, säger förundersökningsledaren och gör bedömningen att ärendet därför sannolikt kommer att avskrivas.